Bilimsel Program

6 Nisan 2019

08:45 Açılış Konuşması : Cemal Şenyuva
09:00-10:30 I. Oturum
09:00-09:20 Güler Gürsu
09:20-09:40 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Modern Plastik Cerrahinin Kuruluş Sancıları
Ali Nihat Ülgen
09:40-10:00 Atilla Oymak
10:00-10:20 Plastik Cerrahi ve Anılarım
Bedrettin Görgün
10:20-10:30 Plaket
10:30-10:45 Kahve Molası
10:45-12:15 II. Oturum
10:45-11:05 İbrahim Yıldırım
11:05-11:25 Onur Erol
11:25-11:45 Arman Çağdaş
11:45-12:05 Ayhan Numanoğlu
12:05-12:15 Plaket
12:15-13:00 Öğle Yemeği
13:00-14:30 III. Oturum
13:00-13:20 Neden ve Nasıl Plastik Cerrah Oldum ve Neler Yaptım
Erdem Yormuk
13:20-13:40 Lütfü Baş
13:40-14:00 Oya Bayrı
14:00-14:20 Muzaffer Altındaş
14:20-14:30 Plaket
14:30-14:45 Kahve Molası
14:45-15:15 IV. Oturum
14:45-15:05 Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Modern Plastik Cerrahinin Kuruluş Sancıları
Ali Nihat Ülgen
15:05-15:25 Mesut Özcan
15:25-15:45 Türk Plastik Cerrahisinde "Doçentlik Sınavları"
Ali Barutçu
15:45-16:05 Ege Özgentaş
15:05-15:15 Plaket
15:15-15:30 Kahve Molası
15:30-18:15 V. Oturum
15:30-15:50 Abdullak Keçik
15:50-16:10 Harun Özkan
16:10-16:30 Metin Erer
16:30-16:50 Cemal Aytemiz
16:50-17:00 Plaket
  Kokteyl İkramı