EPCD Yönetim Kurulu

Dr. Cemal Şenyuva Başkan
Dr. Reha Yavuzer Başkan Yardımcısı
Dr. Can Çınar Genel Sekreter
Dr. Selahattin Özmen Dış İlişkiler
Dr. Erhan Eryılmaz Bilimsel İşler
Dr. Hakan Şirinoğlu Sayman
Dr. Nihal Durmuş Kocaaslan Üye İlişkileri